Leestip : Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd

Gepubliceerd op 18 maart 2018 om 23:04

Voor vragen over dementie op jonge leeftijd in Midden Nederland. Een aantal zorginstellingen in de zorgregio Midden-Nederland heeft de handen ineengeslagen om te komen tot het kennispunt jonge mensen met dementie. Via een centraal telefoonnum- mer kan - vooralsnog beperkt tot de regio Midden-Nederland - informatie worden ingewonnen door jonge mensen met dementie, mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn in de zorg over alles wat van belang is wanneer het gaat om de positie van jonge mensen met dementie....

 

Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd 020 4444 999 of https://kpjd.n

Voor vragen over dementie op jonge leeftijd in midden Nederland

Het is goed dat er in toenemende mate belangstelling bestaat voor de specifieke behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. De groei van die belangstelling houdt he- laas geen gelijke tred met inzicht in de mogelijkheden om gericht informatie over dementie op jonge leeftijd in te winnen en kennis op de doen over de voorzieningen voor jonge mensen met dementie en de mogelijkheden tot ondersteuning.

Een aantal zorginstellingen in de zorgregio Midden-Nederland heeft de handen ineengeslagen om te komen tot het kennispunt jonge mensen met dementie. Via een centraal telefoonnum- mer kan - vooralsnog beperkt tot de regio Midden-Nederland - informatie worden ingewonnen door jonge mensen met dementie, mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn in de zorg over alles wat van belang is wanneer het gaat om de positie van jonge mensen met dementie.

De telefoon wordt van maandag tot en met vrijdag gedurende kantooruren bemenst door experts werkzaam bij de verschillende aan het kennispunt deelnemende zorginstellingen. De experts hebben nadrukkelijk niet de pretentie om alle problemen van de bellers op te lossen.

In een aantal gevallen zullen zij de benodigde informatie rechtstreeks kunnen verschaffen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een vraag over de meest passende dagbesteding voor jonge mensen met dementie in de regio. Tegelijkertijd is het kennispunt niet de plek waar actief emotionele ondersteuning wordt geboden voor alle problemen die zich bij dementie op jonge leeftijd voordoen. Wel wordt informatie verstrekt over de voorzieningen waar die ondersteuning verkregen kan worden. Het kennispunt wil nadrukkelijk een gidsfunctie vervullen.

Vanaf heden is het kennispunt jonge mensen met dementie operationeel. Van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur is de dienstdoende expert te spreken via telefoon- nummer 020 4444 999. Ook via de website https://kpjd.nl

- kunnen vragen worden gesteld aan de experts van het kennispunt.

Het kennispunt jonge mensen met dementie is een initiatief van 'Dementiezorg voor Elkaar' https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl en het ‘Landelijk kenniscentrum dementie op jonge leeftijd’ https://kcdementieopjongeleeftijd.nl

Deelnemende organisaties zijn Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, VuMC Alzheimercentrum en Zonnehuisgroep Amstelland.

Meer informatie

Nadere informatie over het kennispunt jonge mensen met dementie is te verkrijgen via de website https://kpjd.nl, bij Henk Nouws (Ruimte voor zorg, 06 - 10 92 99 66) of Freek Gillis- sen (VuMC Alzheimer Centrum, 06 14 79 26 55)

Feiten

Informatiepunt Dementie op Jonge Leeftijd
Voor mantelzorgers, betrokkenen én professionals Op werkdagen: 020 4444 999
Via de website: https://kpjd.nl

Dementie kan ons allemaal treffen, ook op jonge leeftijd.

Het “Kennispunt jonge mensen met dementie midden-Nederland” kan u op weg helpen met uw vragen, vragen als: “Wat is er aan de hand? Hoe verder? Wie kan mij helpen? Waar kan ik terecht?” Een team van vrijwillige en enthousiaste experts staat u te woord.

U kunt een belafspraak maken of ons een bericht sturen. Wij proberen u zo snel mogelijk terug te bellen of te antwoorden. Alle mensen met vragen zijn welkom: direct betrokkenen, familie, vrijwilligers, mantelzorgers, medewerkers in de zorg, huisartsen enz.

Wij zijn werkzaam in midden Nederland, de regio tussen Amsterdam en Amersfoort.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het Kennispunt JD is een initiatief van vijf organisaties die werken voor jonge mensen met dementie in midden Nederland:

Alzheimercentrum van VUmc

Amsta

Beweging 3.0

Cordaan

Zonnehuisgroep Amstelland

Deze vijf organisaties zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd werkt nauw samen met Alzheimer Nederland

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Ria Los
6 jaar geleden

Beste mensen,

Wat een mooi initiatief. Graag verwijs ik op onze website naar jullie informatienummer.
Veel succes.

Met vriendelijke groet,

Ria Los